Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας και σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ υλοποιείται τις προσεχείς ημέρες η μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος ‘‘Διαύγεια’’ στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους(Government Cloud – G-Cloud) της ΚτΠ ΑΕ.

Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση, διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και της Δημόσιας Διοίκησης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017, διάστημα κατά το οποίο το σύστημα δεν θα είναι προσβάσιμο.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες παρακαλούνται, κατά τον προγραμματισμό των εργασιών τους, να λάβουν υπόψη τους την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

 

Κάθε συσκευή Wi-fi είναι ευάλωτη σε κάποια μορφή αυτής της επίθεσης. Η επίθεση είναι ιδιαίτερα καταλυτική εναντίον του Android 6.0

περισσότερα....

 

Η λειτουργία του eclass αφορούσε μόνο Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στα οποία η πρόσβαση είναι ανοιχτή προς όλους.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο καθηγητή, για να σας ενημερώσει/επιβεβαιώσει αν υπάρχει υλικό στο eclass για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αν το μαθημα είναι κλειδωμένο ο φοιτητής μπορεί να κάνει εγγραφή με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ και στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

http://openeclass.panteion.gr/

Επιλέξτε  "Κωδικοι Ευδοξος Φοιτητη" και στη συνέχεια " Είσοδος"

 

Από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης